Wennen bij otje

De eerste keer naar het kinderdagverblijf is leuk maar ook vaak spannend. We vinden het dus belangrijk om aan deze periode wat extra aandacht te schenken.

Met een rustige opstartperiode kunnen kinderen én ouders wennen aan de leidsters, de groep en de andere kinderen. Voorafgaand aan de wenperiode vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. Hierin besteden wij ruim aandacht aan zaken als slaappatroon, eet- en drinkgewoonten en de omgang met uw kind.

Eveneens bespreken we met u de huisregels van Otje en het verloop van de wendagen.Wij verzoeken u vriendelijk in uw eigen planning rekening met de wendagen te houden. De wendagen worden gezamenlijk met de ouder ingepland, dit geheel naar behoefte van het kind.