Visie

Binnen een vertrouwde en uitdagende omgeving stelt Otje een persoonlijke benadering van het kind centraal. Want bij Otje weten we dat elk kind anders is. Dat elk kind uniek denkt, voelt en handelt, en dat kinderen juist daarom zo leuk zijn. Wij vinden dan ook dat elk kind op zijn of haar eigen manier groot mag worden, en dat het onze taak en verantwoordelijkheid is om kinderen daartoe de ruimte te geven.

De werkwijze van Otje is er dus op gericht om kinderen een uitdagend kader te bieden waarbinnen ze de ruimte en vrijheid krijgen om kind te zijn en zich te uiten. Ons streven is om de kinderen te begeleiden in hun ontwikkelingen, en niet de rol van de ouder(s)/verzorgers in het kader van opvoeden over te nemen. Naast de optimale zorg die wij aan de kinderen bieden, zijn wij er ook voor de ouders. Wij begrijpen de behoeftes van de ouder(s)/verzorgers en staan open voor hun wensen en ideeën.

Wij laten ons inspireren door de werkwijze van Emmi Pikler.