Personeel

Onze pedagogische medewerkers

Kinderdagverblijf Otje is een middelgrote en zelfstandige organisatie die zich kenmerkt door kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. De medewerkers spelen een hele belangrijke rol in de dagelijkse omgang met kinderen en ouders. Otje besteedt daarom veel zorg en aandacht aan het aannemen, trainen en begeleiden van haar personeel.

Op elke groep zijn er dagelijks twee vaste pedagogisch medewerkers werkzaam (met uitzondering van de dreumesgroep die tijdelijk met 3 medewerkers staat), die minimaal in het bezit zijn van het MBO diploma Sociaal Pedagogisch Werk. Daarnaast worden de pedagogisch medewerkers ondersteund door stagiairs, voor wie Otje graag een leuke leeromgeving biedt. Vakantiedagen en/of ziektedagen lossen wij onderling op, hierdoor worden de kinderen ten alle tijden door vertrouwde pedagogische medewerkers opgevangen. Otje heeft zo nu en dan ook leidsters in opleiding in dienst die qua talent en betrokkenheid een professionele status binnen Otje mogen verdienen.

De professionele deskundigheid van onze pedagogisch medewerkers en het management proberen we continu te bevorderen. Behalve het volgen van de ontwikkelingen op pedagogisch terrein laten we ons personeel met regelmaat onderrichten op verschillende vakgebieden. Middels trainingen en cursussen die kunnen variëren van de jaarlijkse EHBO-cursus tot pedagogische avonden, houden we onze medewerkers up-to-date en enthousiast. 

Deskundigheid.

Ons kinderdagverblijf biedt de ouders een omgeving waarin zij ervaringen en vragen kunnen uitwisselen. We staan u graag bij met advies en/of antwoorden op opvoedkundige vragen. Daarnaast brengen we u waar nodig in contact met de juiste instanties voor opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning.