Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan hebben we omschreven wat onze visie is op de ontwikkeling van kinderen en de rol die ons kinderdagverblijf hierbij speelt. Het plan ligt ter inzage op ons vestiging. Hieronder een kleine samenvatting van onze uitgangspunten:

Elk kind is uniek en kan zichzelf volledig ontplooien en ontwikkelen.

Otje vindt het belangrijk dat kinderen op hun eigen manier en tempo kunnen groeien. Door de omgeving en de activiteiten die we bieden, wordt de cognitieve, lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind bij Otje bewust gestimuleerd.

Respect, zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Door kinderen op een positieve manier te stimuleren en aan te sluiten bij hun belevingswereld, wil Otje bijdragen aan de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid versus vertrouwdheid en veiligheid.

Otje zoekt het evenwicht tussen vertrouwdheid en veiligheid aan de ene kant en het aangaan van uitdaging aan de andere kant. Veiligheid en geborgenheid bieden de basis voor (zelf)vertrouwen. Uitdagingen vormen de basis voor zelfstandigheid.

Signalering, uitwisseling en delen van de opvoedingsverantwoordelijkheid met de ouders.

Op de dagen dat het kind bij Otje verblijft ziet Otje zichzelf als partner en ondersteuner in de verzorging en opvoeding. Ouders wordt een omgeving aangeboden waarin zij ervaringen kunnen uitwisselen en zich welkom voelen. Iedere ochtend zorgen wij bij Otje dat er voor alle ouders/verzorgers een kopje koffie of thee klaar staat zodat zij de gelegenheid hebben om rustig een overdracht te doen naar onze medewerkers en afscheid te nemen van hun kind voordat hun werkdag begint.

Deskundigheid.

Ons kinderdagverblijf biedt de ouders een omgeving waarin zij ervaringen en vragen kunnen uitwisselen. We staan u graag bij met advies en/of antwoorden op opvoedkundige vragen. Daarnaast brengen we u waar nodig in contact met de juiste instanties voor opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning.

Ons pedagogisch handelswijze en daarmee ook ons plan is een dynamisch onderdeel van Otje en blijft altijd in ontwikkeling. De meest recente versie van ons plan vind u hieronder.