Oudercommissie

Otje hecht veel waarde aan een nauwe en goed samenwerking met de ouders. De oudercommissie vertegenwoordigt de kinderen en ouders verbonden aan Otje en adviseert de directie van Otje ten aanzien van een aantal belangrijke aspecten.

Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie adviesrecht over:

• het algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
• het pedagogisch beleidsplan;
• voedingsaangelegenheden van algemene aard;
• de klachtenregeling;
• prijswijzigingen;
• de wijze van uitvoering van het beleid met betrekking tot inzet van personeel;
• openingstijden.