Klachtenregelement

Kinderdagverblijf Otje heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Ons gehele klachtenreglement vindt u hieronder.