Groepen

Kinderdagverblijf Otje bestaat uit 6 groepen voor kinderen van 0 – 4 jaar 

Op onze locatie aan de Hogeweyselaan ( vanaf mei 2020 gaan zij ook verhuizen naar de Flevolaan ) bestaat uit de volgende groepen:

Baby 2, (0-2 jaar ) maximaal 8 kinderen per dag

Verti, (0-4 jaar ) maximaal 12 kinderen per dag

Peuter, 2 (2-4 jaar) maximaal 16 kinderen per dag.

Locatie Flevolaan bestaat uit de volgende groepen:

Baby 1, (0-2 jaar ) maximaal 8 kinderen per dag

Dreumes, (1-2 jaar), maximaal 10 per dag. 

Peuter 1, ( 2-4 jaar ) maximaal 16 kinderen per dag. 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk aanwezige kinderen bedraagt tenminste: 

  • Eén beroepskracht per drie kinderen in de leeftijd tot één jaar 
  • Eén beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar 
  • Eén beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar 
  • Eén beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar 

Bij een gemengde groep leeftijdsgroep wordt het aantal beroepskrachten bepaald aan de hand van het rekenkundig gemiddelde van de voor de aanwezige leeftijdscategorieën geldende maximale aantal kinderen, waarbij naar boven wordt afgerond.

Vaste gezichten:

We vinden continuïteit in de zorg en begeleiding voor kinderen belangrijk.  Daarom werken wij met vaste pedagogisch medewerkers, op vaste dagen op een vaste groep.  Daarnaast worden er op iedere groep waar baby`s opgevangen worden 2 “vaste gezichten” aangewezen, die de hele week samen 5 weekdagen bezetten. 1 van deze pedagogisch medewerkers is dan op 2 vaste weekdagen aanwezig en de andere op 3 vaste weekdagen. Minimaal 1 van deze 2 pedagogisch medewerkers is dan altijd aanwezig (uitgezonderd verlof en calamiteiten, deze worden opgevangen door een vaste invalmedewerker).

Op elke groep staan 2 pedagogische medewerkers per dag die ervaring hebben in het werken met hun leeftijdsgroep. In totaal heeft iedere groep maximaal 3 vaste leiding in de week.  Voor kinderen is dit vertrouwd en veilig. Ook in geval van ziekte bij de leidsters is er daardoor altijd één vaste leidster op de groep. Dit bevordert de band die de leidster in de loop van de tijd met ieder kind opbouwt.