FAQ

Aanmelding en plaatsing


U kunt uw (ongeboren) kind op ieder gewenst moment via het aanmeldformulier op de website aanmelden.

Ja, dat is mogelijk. Hiervoor kunt u mailen naar info@kinderdagverblijfotje.nl 
Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken voor een informatiemoment.
Wanneer u uw kind aangemeld heeft ontvangt u daarvan via de email een bevestiging. Uw aanmelding wordt verwerkt en op het moment dan uw kind geplaatst kan worden dan nemen wij contact met u op. Wanneer dat niet binnen twee weken na de aanmelding is dan kunnen wij u helaas niet direct een plaatsing bieden en komt uw kind op de wachtlijst.

Nee, wij hanteren geen inschrijfkosten.
Ja, wij hanteren vanuit pedagogisch oogpunt een minimale afname van twee dagen per week.
U kunt uw voorkeur voor een groep aangeven in het veld “opmerkingen” van het digitale aanmeldformulier. Wij zullen uw voorkeur noteren maar ook kijken naar de mogelijkheden op de andere groepen om u op zo een kort mogelijke termijn een plaatsing aan te kunnen bieden.
Een plaatsing kan ingaan per de 1e of de 16e van de maand.
Op dit moment is er een wachtlijst. Over de lengte van de wachtlijst of de tijd waarop u op de wachtlijst staat is moeilijk iets te zeggen. Plaatsing van uw kind is afhankelijk van diverse factoren welke het proces kunnen versnellen of juist niet. Denkt u hierbij aan de gewenste opvangdagen, leeftijd van uw kind, gewenste startdatum etc. Kunt u flexibel zijn met de gewenste opvangdagen dan is het mogelijk dat uw kind sneller in aanmerking komt voor een plaatsing. Zodra wij een plaats kunnen bieden dan wordt er contact met u opgenomen.
Dit kunt u doen door een email te sturen naar planning@kinderdagverblijfotje.nl
Wanneer er nog geen sprake is van een getekende plaatsingsovereenkomst dan kunt u de aanmelding kosteloos annuleren. Is er wel sprake van een getekende plaatsingsovereenkomst en wilt u de plaatsing geheel of gedeeltelijk annuleren voor de officiële ingangsdatum van de plaatsing dan hanteren wij de annuleringskosten die genoemd zijn in de leveringsvoorwaarden.
Wanneer uw kind is geplaatst dan informeren wij de desbetreffende groep. Een pedagogisch medewerker van de groep neemt ongeveer 4 weken voor de start van de plaatsing contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismaking en een intakegesprek.
Ja, wij hechten veel waarde aan een fijne wenperiode voor uw kind en willen uw kind daar de tijd en aandacht voor geven die hij/zij nodig heeft. Tijdens de intake maakt de pedagogisch medewerker wenafspraken met u. Het wennen vindt plaats vanaf de eerste dag van de plaatsingsovereenkomst.
U kunt een wijziging of opzegging doorgeven via een email naar planning@kinderdagverblijfotje.nl
Wilt u de plaatsing opzeggen dan hanteren we een opzegtermijn van één maand. Aan het doorvoeren van een wijziging zijn geen kosten verbonden
Nee, op de plaatsingsovereenkomst staat een einddatum van de plaatsing rond de 4e verjaardag van uw kind. Vanaf die datum stopt de opvang, u hoeft de plek niet op te zeggen.
Ja, wij noemen dit incidentele opvang. Deze opvang kunt u aanvragen bij de pedagogisch medewerker van de groep van uw kind. Zij zullen beoordelen of de groepsbezetting op de door uw gewenste dag het toelaat om uw kind op te vangen.
Ja, dit is mogelijk binnen dezelfde kalenderweek en als de groepsbezetting het toelaat.

Financieel

U krijgt elke maand een factuur van ons. De reguliere opvanguren worden voorafgaand aan de opvangmaand aan u gefactureerd en rond de 28e door ons geïncasseerd.
Ja, luiers en Nutrilon 1,2 en 3 zijn inbegrepen. Maakt u liever gebruik van andere voeding dan dient u dat zelf mee te nemen.
Bij incidentele afname van een extra dag wordt er op de groep gevraagd een formulier te ondertekenen. Deze kosten worden achteraf aan u gefactureerd.

Dit kunt u doen via de Belastingdienst.
LRK-nummer Flevolaan: 751684636 
LRK-nummer Hogeweyselaan: 141817999
Ja, deze versturen wij in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar aan u.

Ja, voor vakantiedagen is geen teruggaaf van de kosten mogelijk. De plaatsing van uw kind loopt immers gewoon door.